Περιγραφή Θέσης

Η εταιρία μας αναζητά άτομα για την στελέχωση των παρακάτω θέσεων:

Εργάτες γενικών καθηκόντων

Προφίλ υποψηφίων :

  • Απόφοιτοι λυκείου
  • Ηλικίες 18-29
  • Επιθυμητή προϋπηρεσία σε γενικές τεχνικές και υποστηρικτικές εργασίες
  • Διάθεση και κίνητρο για εργασία
  • Ικανότητα εργασίας σε συνθήκες πίεσης
  • Ομαδικότητα
  • Ταχύτητα και συνέπεια

Η θέση είναι πλήρους απασχόλησης από Δευτέρα έως Παρασκευή με πρωινό σταθερό ωράριο εργασίας

Μετά την συλλογή των βιογραφικών σημειωμάτων θα επικοινωνήσουμε με τους υποψήφιους που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της θέσης προς στελέχωση για να οριστεί συνάντηση για συνέντευξη.

Αποστολή Βιογραφικού

Bιογραφικό σημείωμα σε pdf.

Φωτογραφία σε jpg.